Velkommen til Glomdalsmuseet!

Glomdalsmuseet er et kulturhistorisk museum for Østerdalen og Solør med 92 antikvariske hus i friluftsmuseet. Kjernevirksomheten er byggeskikk og folkekunst, det gamle bondesamfunn, minoritetskulturer i fortid og samtid, medisinsk historie og militærhistorien i Hedmark. Glomdalsmuseet er en avdeling ved Anno museum.

Neste arrangement:

Seterdagen

Søndag 23. august 2015 kl. 12:00 - 16:00
Siste nytt:
Verdt å få med seg:

Dansen mellom elvene

Festival som fokuserer på folkemusikk og folkedanstradisjoner
Verdt å få med seg:
Logg inn