Velkommen til Glomdalsmuseet!

Glomdalsmuseet er et kulturhistorisk museum for Østerdalen og Solør med 92 antikvariske hus i friluftsmuseet. Kjernevirksomheten er byggeskikk og folkekunst, det gamle bondesamfunn, minoritetskulturer i fortid og samtid, medisinsk historie og militærhistorien i Hedmark. Glomdalsmuseet er en avdeling ved Hedmark fylkesmuseum.

Neste arrangement:

Hernes institutt -60år

Søndag 09. november 2014 kl. 13:00 - 14:00
Siste nytt:

Kulturhistorisk måltid 1814

-Vil du være gjest ved vårt bord?
Verdt å få med seg:

Skatteligningen for Elverum 1913-1914

Hva tjente og eide folk i Elverum for hundre år siden?
Verdt å få med seg:

Nettutstilling

Utstillingen om romanifolket/taternes kultur og historie i Norge har egne nettsider!
Logg inn