Velkommen til Glomdalsmuseet!

Glomdalsmuseet er et kulturhistorisk museum for Østerdalen og Solør med 92 antikvariske hus i friluftsmuseet. Kjernevirksomheten er byggeskikk og folkekunst, det gamle bondesamfunn, minoritetskulturer i fortid og samtid, medisinsk historie og militærhistorien i Hedmark. Glomdalsmuseet er en avdeling ved Anno museum.

Neste arrangement:

«Fra pest og koler til HIV og Ebola»

Søndag 22. mai 2016 kl. 14:00 - 16:00
Siste nytt:

Glomdalsmuseet søker aspirantkandidat

Vi søker en aspirantkandidat som er kunstner eller kulturarbeider og har minoritetsbakgrunn
Verdt å få med seg:
Verdt å få med seg:
Logg inn