Form

Temaet i Form er folkekunst og stilhistorie fra Solør og Østerdal.  Utstillingen forteller om skiftende trender og impulser fra inn- og utland, om smak og behag hos bonden, håndverkeren, embetsmannen og kirken. Gjenstandene du finner her er blant de fineste i museets samling.


Stilhistorie dreier seg om skiftende moter og folkekunsten kommer fra selvlærte håndverkere eller håndverkere som har gått i lære hos en slik. Nye trender kom fra de ledende byer i Europa og spredte seg sakte til mer perifere områder som Østerdalen og Solør. Det var havnebyene i Norge som først tok imot nye ideer og varer, og derfra spredde det seg til landsbygda. Derfor forteller alle gjenstandene i denne utstillingen om impulser fra andre kanter av landet, eller utlandet, men det kunne ta tid for nye trender å slå gjennom.  For eksempel finner du Planetmodellen laget av Jens Husa fra Elverum i 1865, som viser at sola kretser rundt jorda, ikke omvendt. Dette viser at det kunne ta tid for nye tanker å slå igjennom, særlig i utkantstrøk…

  • Utstillingen er tilgjengelig hele året i museets hovedbygning
  • Se også museets åpningstider

10/08, 2011 av

Logg inn